Anphabe

Connecting opportunities
hZWYmZxhlGqWlZmExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmWJrUr98qKellJ--oJvSpZbWnaeg0dPXytrJvrPJntaFxd3bz9PHlXbJpc-h1Fhr2XKcb1qe26OXp52oo1p0pZ9hYmqFqJ-Vqailx3-f0ptZn6tuZpyH1MLWxc_ZhmvCc5Sd3eDh

Chicilon Media Vietnam

Lĩnh vực kinh doanh chính của công ty là cung cấp cho doanh nghiệp giải pháp truyền thông hiệu quả thông qua hệ thống màn hình Tivi và hệ thống Poster trong thang máy tòa nhà.

  • hZWYmZxhlGqWlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsl2lrUr98qKellJ--lqXRoJjSsZBz0dLUwtLdqsvQoMarhp7VnZygU5vbn8mmz6WeiHPXb2lwoFeglK6ygaealrikkqTMq6qbmKZVnaZwmmpZ1Jmmkc_YhpzFnpOg36ObapSdhMbT06GW1KrFm8pYa89ylmppaZtpb7Cx
Login

Kênh Tivi Thang Máy

Kênh Tivi Thang Máy
Recommend

Overview

Đặc điểm kênh truyền thông

  •  Thiết bị tivi được lắp đặt tại khu vực sảnh chờ thang máy. Thông thường sử dụng thiết bị tivi màn hình 27 inch, tại những nơi có không gian sảnh rộng sẽ sử dụng thiết bị tivi màn hình từ 32-42 inch.
  • Tần suất phát sóng: 60 lần/ngày

Phân tích nhóm đối tượng người xem của kênh thang máy tòa nhà  


PHỦ SÓNG NHÓM ĐỐI TƯỢNG 4 "CAO"  

Tòa nhà tiêu biểu

  •  Phủ sóng 95% tòa nhà trung và cao cấp tại Việt Nam

Ưu thế kênh truyền thông thang máy tòa nhà

  • Tính ép buộc: Thiết bị được lắp đặt tại nơi người xem bắt buộc phải đi qua hàng ngày, là kênh truyền thông có tính ép buộc, không có sự lựa chọn. Trong thời gian đợi và đi thang máy nhàn rỗi không có sự lựa chọn nào ngoài xem quảng cáo.
  • Tính chuẩn xác: Người xem chuẩn xác, phủ sóng nhóm đối tượng tiêu dùng từ 18-47 tuổi, với đặc điểm “Bốn cao”: Học vấn cao- Thu nhập cao- Khả năng tiêu dùng cao- Khả năng nhận diện thương hiệu cao. Đây là nhóm đối tượng người tiêu dùng chủ lực trong xã hội, là nhóm đối tượng có khả năng ảnh hưởng tới quyết định tiêu dùng của những người xung quanh, đồng thời dẫn dắt, thúc đẩy tiêu dùng của toàn xã hội.
  • Tần suất phát sóng quảng cao cao, gia tăng ấn tượng ghi nhớ đối với thương hiệu và thông điệp quảng cáo.
  • Không gian nhỏ hẹp, không bị ảnh hưởng bên ngoài, dễ dàng ghi nhớ nội dung quảng cáo.

Comment

Login to post comment.

hZWYmZxhlGqWlZqExaBkb-GkoGOYcFLJpMWoq4DHo5ifmatXc6xsmGVrUqeqq6KWn4_QoqrNlqDHmaiZ0dPDxMnS1svWjK2a3tyu0sXKU3DZa55siJyl1JvYnqemiHCnbWZsb1qcodqepYXRqpuTmYGi1pyczZOY2KGjnoSg15uanoTWxaLCpteFncSelmuw464.
Lazy Load...